خوشم اومد 1 تعداد نمایش 35 1399-06-16

درمان سرطان با پرتو درمانی

رادیوتراپی یا پرتودرمانی، نوعی درمان سرطان است که در آن از پرتوهای شدید انرژی برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود. در این ویدئو نحوه از بین رفتن سلول های سرطانی در رادیو تراپی را خواهید دید.


پرتو درمانی پرتودرمانی رادیوتراپی رادیو تراپی