خوشم اومد 1 تعداد نمایش 811 1399-11-01

مزوتراپی سلولیت

مزوتراپی سلولیت شامل تزریق مقادیر میکروسکوپی عصاره های طبیعی ، عوامل هومیوپاتی ، داروها و ویتامین ها به داخل پوست برای از بین بردن بافت سلولیت است.

من شروع می‌کنم و آنچه امروز می‌خواهم. انجام می‌دهم. نشان دادن چگونگی مزوتراپی سلولیت است. درست در قسمت ران سلولیت وجود دارد. سلولیت‌ها در پوست ضخیم چسبیده است. بهتر خواهد بود. با استفاده از دستگاه مزوتراپی که چند سوزن دارد. این کار را انجام دهیم. در واقع به سوزن‌های زیادی برای این کار احتیاج داریم. خوب من فقط قصد دارم. سطحی این کار را انجام دهم تا شما هم احساس درد نداشته باشید و اینجا شروع می‌کنم


مزوتراپی سلولیت ، رفع سلولیت با استفاده از مزوتراپی