خوشم اومد 1 تعداد نمایش 939 1399-12-02

مزوتراپی بدون تزریق برای بستن منافذ باز پوست

منافذ پوستی بزرگ و متورم برای افرادی که پوست چربی دارند یک مشکل رایج است. یکی از دلایل بوجود آمدن آنها تجمع سبوم و آلودگی است که می تواند منافذ را مسدود کند.


درمان منافذ باز پوست، مزوتراپی برای منافذ باز پوست، فیلم مزوتراپی برای بستن منافذ باز پوست