خوشم اومد 60 تعداد نمایش 12632 1397-06-09

سندرم پای بی قرار چیست؟

نشانگان پای بیقرار چیست؟ سندروم پای بی قرار با نشانه هایی علی الخصوص در اندام‌های تحتانی همگام است و ملاحظه بهداشت خواب، اجتناب از اضطراب و نگرانی و استفاده از بعضی داروها علی الخصوص در شب میتواند این اختلال را کنترل نماید. احساس بی قراری می‌تواند متعاقب از نشانگان پای بی قرار باشد؛ اکثرا این حالت در شب رخ می‌دهد و فرد گرفتار حس میکند که چیزی زیر پوست او راه می‌رود این حالت سبب میگردد تا فرد پای خود را وول دهد یا ناچار شود برای رهایی از این حالت پاها را فشار داده یا جنبش کند.


درد شبانه پاها درد پا سندرم هانک پاهای بی قرار سندرم پای بی قرار متخصص خواب