خوشم اومد 48 تعداد نمایش 1245 1397-06-11

تمرینات ورزشی سریع برای انجام قبل از خواب [کالری سوزی قبل از خواب]

در این کلیپ مجموعه ای از تمرینات متنوع طراحی شده برای ورزش گروه های عضلانی بزرگ بدن شما به طوری که در شب، هنگام خواب، بدن شما می تواند ماهیچه های خود را تعمیر و کالری های اضافی را بسوزاند. موفق باشید و به کانال برای دریافت تمرینات منظم مشترک شوید!

آموزش تمرینات ورزشی قبل از خواب ۶ هفت هشت ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ تا سمت بعدی در ۵ ۴ افزایش می‌یابد. ۳ ۲ ۱ برو. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ بعدی خر خر در ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ برو. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ زمان استراحت [ موسیقی ] [ تشویق و تمجید ] [ موسیقی ] [ تشویق و تمجید ] [ موسیقی ] جلسه ملاقات بعدی در پنج چهار سه دو نفر یکی دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ بعدی پاشنه لمس در ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ رفتن ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ تا پیچ و تاب بعدی روسیه در ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ برو.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ rep زمان تا رسیدن به آینده در طول پنج چهار سه دو نفر برو. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده پل بعدی در پنج چهار چهار سه نفر یکی یکی دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده الی دوازده زمان استراحت تا بعد من آغوش می‌گیرم. در پنج چهار سه نفر دو نفر یکی دو نفر را می‌گیرند. سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده کنار طرف خم در پنج چهار سه دو یک به یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده بار خشن چه چیزی در پنج چهار سه دو نفر است برو.

یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده [ موسیقی ] بالا سمت راست بعدی در پنج چهارم افزایش می‌یابد. سه دو نفر یکی دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده ۱۱ : ۱۲ تا بعد الاغ بعدی در ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ برو. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ زمان سینه [ موسیقی ] [ تشویق و تمجید ] [ موسیقی ] [ تشویق و تمجید ] زانو زدن در کنار پنج انگشت چهار سه دو نفر یکی دو سه چهار پنج شش هفت هشت ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ پاشنه بلند بعدی را لمس می‌کند.

در ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ برو. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ تا پیچ و تاب بعدی روسیه در ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ برو. ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ تمرین شما با موفقیت به پایان رسید. موفق باشید | جایروس جایروس کلینیک [ موسیقی ]


تمرینات ورزشی تمرین قبل از خواب ورزش قبل از خواب تمرین برای انجام قبل از خواب آموزش ورزش