خوشم اومد 44 تعداد نمایش 1173 1397-07-10

چرا مردم منفعل_پرخاشگر هستند؟

به افرادی که خشم خود را به صورت غیرمستقیم بروز می دهند منفعل-پرخاشگر گفته می شود. مثلا کارمندی که از رییس خود عصبانی است اما نمی تواند مستقیما خشم خود را بروز دهد، بنابراین با روش های غیرمستقیم مثل سهل انگاری در کارهایش این خشم را تخیله می کند. در این ویدئو بیشتر با ویژگی های افراد منفعل-پرخاشگر و همچنین علت و منشا این رفتار و روش هایی برای مدیریت آن آشنا می شویم.

آیا تا کنون دوستی داشتید که یک نظر بد به شما بدهد و سپس بگوید. جدی نبود یا همکاری که به عذر خواهی صادقانه‌ی شما اینگونه پاسخ دهد : خوب باشه … هرچی … در این نوع سناریوها ، مردم خشم یا پرخاشگری را ابراز می‌کنند اما به شیوه‌ای منفعلانه چرا مردم خیلی منفعل پرخاشگر هستند ؟ این یک راهنمای میدانی برای رفتار بد است. همراه با کشف سرزمین ناارام پرخاشگری طبیعت بشر اما این خوب است اگر صادقانه نگویید. خوب است. رفتار منفعل-پرخاشگر نوعی پرخاشگری است که به طور غیر مستقیم بیان می‌شود. این رفتار احتمالا از زمانی که انسان وجود داشت بوده است اما منشا این اصطلاح شگفت انگیز است : در پایان جنگ جهانی دوم ، وزارت دفاع آمریکا برای اولین بار ازاین اصطلاح برای تعریف یک اختلال شخصیت در سربازانی که دستورات مافوق خود را رعایت نمیکردند.

استفاده کرد . اما در سال ۱۹۹۴ ، انجمن روانشناسی آمریکا آن را ازکتابچه‌ی راهنمای تشخیصی خود حذف کرد زیرا شواهد علمی کافی برای در نظر گرفتن آن به عنوان اختلال وجود نداشت اما این رفتارهمچنان در رفتارهای روزمره‌ی انسان روزمره به طور گسترده‌ای گزارش شده است. این رفتار اغلب در محیط کار به فراوانی دیده می‌شود. در جایی که یک کارمند ناراضی ممکن است. مخالفت خود را از طریق رفتارهای غیرمستقیم مثل تعویق ، بی کفایتی عمدی و دیر کردن نشان دهد همچنین آن را در روابط ممکن است. پیدا کنید. برای شناسایی آن ، این علائم را جستجو کنید : طعنه رفتار آرام ، توهین زیرکانه و عمل نکردن به وعده‌ها در کل شما بین آنچه فرد منفعل-پرخاشگر می‌گوید و آنچه انجام می‌دهد.

ارتباطی نمی‌یابید و احتمالا تعجب می‌کنید که چرا مردم این رفتارهای منفعل-پرخاشگرانه را نشان می‌دهند ؟ خب ، این رفتار با چگونگی تجربه و مدیریت هیجانات ما انجام می‌شود. با توجه به نظریه‌ی ارزیابی ما هیجانات را براساس ارزیابی خود از یک وضعیت تجربه می‌کنیم سپس هیجان دیگری را بر این اساس که توانایی خود برای مقابله با رویداد اولیه و پیامدهای پاسخ خود به آن را چگونه ارزیابی می‌کنیم. تجربه می‌کنیم. گاهی اوقات رفتار منفعل-پرخاشگر غیرعمدی است. شما عصبی می‌شوید برای اینکه دوستتان پای شما را لگد کرده اما بعدا متوجه میشوید که درحال افتادن بود. سخت است که به سرعت احساس اول خود را رها کنید بنابراین عذرخواهی تلخی میکنید همچنین می‌تواند.

یک مکانیسم مقابله برای درماندگی شود. تصور کنید. رئیستان یک انتقاد غیرمنصفانه از شما می‌کند. شما ناامید شده اید اما واقعا نمیتوانید. تلافی کنید بنابراین شروع می‌کنید. به دیر پاسخ دادن به ایمیل‌ها و به موقع حاضر نشدن در محل کار مردم همچنین به عنوان یک استراتژی برای جلوگیری از مواجهه و جلوگیری از طرد منفعل-پرخاشگر هستند. در یک مطالعه در سال ۲۰۰۴ محققان ۵۶ زوج داشته اند که یک دفتر خاطرات داشته باشند و چندین پرسشنامه را برای چند هفته پاسخ دهند. آنها متوجه شدند افرادی که نسبت به طرد شدن هوشیار و حساس بودند. به احتمال زیاد به تعارضات با نادیده گرفتن یا طرد کردن همسر خود پاسخ می‌دهند اما زمانی که افراد به جای روشنگری درباره‌ی آنچه می‌اندیشند.

خشم خود را می‌پوشانند. اینکار منجر به تغییر نمی‌شود یا نتیجه‌ی کارآمدی ندارد. دراینجا آمده که چگونه می‌توانید. این رفتار را هدایت کنید : ارتباطات را به عنوان یک طیف در نظر بگیرید : در یک سو ، فقط سکوت منفعل وجو د دارد. درانتهای دیگر همه احساسات را میشنوید ، هرچقدر منفی هنگامی که نیاز به حل و فصل یک تعارض دارید. هدف جایی در وسط طیف است تا افکار و نیازهای خود را با حفظ احترام دیگران بیان کنید. برای رسیدن به آن نقطه‌ی شیرین جراتمندی باید. ترس از مواجهه را رها کنید جراتمندی همچنین می‌تواند. به شما کمک کند تا منفعل-پرخاشگر باشید درصورتی که میبینید. با این رفتار می‌توانید واضح و آرام به دیگران بگویید که رفتار آنها به شما آسیب می‌زند.

درد در ارتباط با شما متمرکز است. در ارتباطات به طور محترمانه بر احساسات خود تمرکز کنید. ارتباطات بشر همیشه سرراست نیست. سعی کنید. به طور سازنده خودتان را بیان کنید و به دیگران در این راه کمک کنید. تا سری بعد خوش آمدید [ موسیقی ]


منفعل-پرخاشگر رفتار بد مغز رشته مغز روانشناسی ذهن علوم اعصاب علم مغز علوم پایه بدن سلامتی شناختی رفتار-اخلاق علم رفتاری آموزش رفتار منفعلانه و پرخاشگرانه پرخاشگر-منفعل اختلال شخصیت منفعل-پرخاشگر رابطه منفعلانه و پرخاشگرانه روان