خوشم اومد 40 تعداد نمایش 1902 1397-07-11

مغز چه مزایایی از خواب عمیق دریافت می کند؟_کلینیک خواب جایروس

باید چند ساعت در شبانه روز بخوابیم، تا عملکرد بهتری در بیداری داشته باشیم؟ در این ویدئو خواهیم دید که کمیت و کیفیت خواب چه تاثیری برعملکرد روزانه ی ما خواهد داشت و چگونه می توانیم خواب عمیق تر و با کیفیت تری داشته باشیم...


خواب خواب_سبک خواب_REM خواب_عمیق مغز حافظه کیفیت_خواب کمیت_خواب صدا امواج امواج_صوتی کلینیک_خواب کلینیک_خواب_جایروس