خوشم اومد 39 تعداد نمایش 2859 1397-07-21

بیوفیدبک و نوروفیدبک چیست؟ چرا این دو فن آوری در درمان اختلالات مغز و اعصاب و روان اهمیت دارند؟

چرا بیوفیدبک و نوروفیدبک را برای اهداف درمانی کار می کنند؟ این سیستم سیگنال های فیزیولوژیکی مانند EEG (عملکرد مغز)، ECG، HRV، EMG، BVP و غیره را پشتیبانی می کنند. زیرنویس این ویئو توسط مترجم چک شده. لطفا از وب سایت ما دیدن کنید: www.gyrusclinic.com مجموعه فوق تخصصی مغز و اعصاب و روان جایروس به اجرای تمامی روش های نوین زوج درمانی، سکس تراپی، درمان اختلالات خواب، اختلالات کودک و نوجوان و ...تسلط کامل دارد.


Biofeedback بیوفیدبک Neurofeedback نوروفیدبک Biofeedback Therapy درمان بیوفیدبک Biofeedback Training آموزش بیوگرافی Neurofeedback Therapy درمان نوروفیدبک Neurofeedback Training آموزش نوروفیدبک Biofeedback system سیستم Biofeedback Neurofeedback system سیستم Neurofeedback