خوشم اومد 56 تعداد نمایش 2790 1397-03-31

داستان های بیمار - زندگی پس از شیمیدرمانی

پس از یک سال از شیمیدرمانی، این بازماندگان سرطانی آماده بهبودی بودند. چگونه او پیدا کرد که - و دوستان - در غذا. http://wb.md/2tkiNd6


cancer سرطان cancer survivor نجات یافته از سرطان health سلامتی breast cancer سرطان پستان chemot