خوشم اومد 35 تعداد نمایش 1781 1397-08-05

بهترین وضعیت خواب برای کمر درد - بهترین راه برای خوابیدن با کمر درد

بهترین وضعیت خوابیدن برای کمر درد: در این ویدئو ما بهترین وضعیت خوابیدن برای کمر درد را توضیح دادیم - بهترین راه برای خوابیدن با کمر درد. بهترینوضعیت خواب برای کمر درد هنگامی که شما دچار درد پشت هستید خوابیدن می تواند سخت باشد. شما ناگهان می چرخید، و به کمر صدمه می زنید. سعی کنید در یک موقعیت خنثی روی پشت خود بخوابید.نه زیاد صاف و نه خم. این کار فشار را از روی ستون فقرات شما برمیدارد. این دو موقعیت میتوانند کمک کنند: - وقتی به یک طرف می خوابید، یک بالش را بین زانو قرار دهید. - هنگام خواب روی کمر یعنی به صورت طاقباز، یک بالش زیر زانوی خود قرار دهید. البته بهتر است که روی شکم خود نخوابید اما اگر عادت به خوابیدن روی شکم دارید از گذاشتن بالش زیر سر خودداری کنید بسیاری از مردم متوجه می شوند که این وضعیت ها برای آنها کار می کنند اما ممکن است برای شما کار نکند. وضعیتی را که به شما کمک می کند، پیدا کنید. با تشکر از تماشای بهترین وضعیت خواب برای کمر درد - بهترین راه برای خوابیدن با درد کمر جستجوهای مرتبط: موقعیت خوابیدن برای کاهش کمر درد، موقعیت های خواب برای کمر درد ، موقعیت مناسب برای پیشگیری از کمر درد ، چگونه خوابیدن با کمردرد


NVJ07 NVJ07 Positions For Lower Back Pain Relief موقعیت برای کاهش کمر درد Sleeping Positions For Lower Back Pain موقعیت های خواب برای کمر درد پایین Positions For Lower Back Pain موقعیت برای کمر درد پایین Lower Back Pain How To Sleep کمر درد پایین چگونه خواب است Lower Back Pain درد پایین کمر Best Way To Sleep With Lower Back Pain بهترین راه برای خوابیدن با کمر درد Sleep With Lower Back Pain خواب با کمر درد پایین