خوشم اومد 55 تعداد نمایش 1961 1397-08-12

آفانتزیا یا عدم توانایی تصویر سازی ذهنی

دکتر مصطفی امیری فلوشیپ خواب در مورد مشکل در تصویرسازی ذهننی صحبت می کند! دستش ندید خیلی جالبه


تصویر ذهنی تصویر_سازی حافظه_تصویری آفانتزیا