خوشم اومد 23 تعداد نمایش 13201 1397-08-15

پلی سومنوگرافی چیست؟ معنی پلی سومنوگرافی چیست؟ تفسیر تست خواب یا پلیسومنوگرافی

پلیسومنوگرافی (PSG)، یک نوع مطالعه خواب، آزمون چند پارامتری است که در مطالعه خواب و به عنوان ابزار تشخیصی در پزشکی خواب استفاده می شود. پلیسومنوگرافی یک نوع بررسی جامع از تغییرات بیوفیزیولوژیکی است که در طول خواب رخ می دهد. این تست معمولا در شب انجام می شود، زمانی که اکثر مردم در خواب هستند. PSG در طول خواب بسیاری از توابع بدن از جمله مغز (EEG)، حرکات چشم (EOG)، فعالیت عضلانی یا فعال سازی ماهیچه اسکلتی (EMG) و ریتم قلب (ECG) را کنترل می کند. پس از شناسایی آپنه خواب اختلال خواب در دهه 1970، عملکرد تنفسی و جریان تنفسی و شاخص های تنفسی همراه با پالس اکسیمتری محیطی نیز به این تست افزوده شد. پلیسومنوگرافی برای تشخیص یا رد کردن انواع اختلالات خواب مانند نارکولپسی، هیپسومنیایدیوپاتیک، اختلال حرکات اندام (PLMD)، اختلال رفتار REM، پاراسومنیها و آپنه خواب استفاده می شود. اگر چه در تشخیص اختلالات خواب ریتم شبانه روزی به طور مستقیم مفید نیست، اما ممکن است برای تشخیص آن از اختلالات خواب دیگر استفاده شود.


تفسیر تست خواب تست خواب پلی سومنوگرافی