خوشم اومد 35 تعداد نمایش 406 1397-04-04 تاریخ انتشار:

آموزش حل مکعب روبیک: راحتترین روش - حل مکعب روبیک به زبان فارسی / فارسی: ساده ترین آموزش

شما این ویدئو آموزش حل مکعب روبیک رو نشان می شود که با تمرین مشه در 1:30 حل شده است. . فهرست حرکت این پایین است که برای یادگیری راحت تر است این رو


مکعب روبیک روبیک مکعب حل مکعب روبیک حل مکعب روبیک آموزش حل مکعب روبیک آموزش حل مکعب روبیک روبیک