خوشم اومد 33 تعداد نمایش 3886 1397-09-01

راههاي كاهش خروپف

خلوت با تمام صداهای دیگر پخش می شود با ایجاد ارتعاش و شکل دادن امواج صوتی در هوا؛ با مکانیسمی شبیه به چه موقع صحبت می شود اتفاق می افتد. ارتعاش تارهای صوتی، صدای ما را شکل می دهند و یا وقتی مغز ما قار و قور می شود، با حرکت غذا در گلو و گچ ایجاد می شود. به همین صورت وقتی که بخشی هستیم، جریان هوا می تواند بافت های بینی و گلو را به ارتعاش تبدیل کند و موجب بروز خفگی شود؛ بنابراین صدای خنک کننده ایجاد می شود که در اثر هوا جریان می یابد و در هنگام خواب باعث ایجاد تنفس می شود.


خروپف اختلالات خواب متخصص اختلالات خواب درمان خروپف كلينيك درمان خروپف