خوشم اومد 13 تعداد نمایش 9973 1397-09-04

آشنایی با رشته ارتوپدی

ارتوپدی گرچه یک شاخه از علم جراحی است ولی این بدان معنا نیست که کار متخصص ارتوپد فقط جراحی باشد. او هر بیماری که به نحوی بر سیستم حرکتی یا لوکوموتور بدن انسان تاثیر میگذارد را مورد توجه قرار میدهد. دست ها و پاها و کمر و گردن و لگن و دردهای این مناطق و محدودیت های حرکتی و تغییر شکل اندام ها و لنگش همه و همه در دایره فعالیت ارتوپدی است.


ارتوپدی جراحی مفاصل ارتوپدی چیست متخصص ارتوپدی آشنایی با ارتوپدی