خوشم اومد 10 تعداد نمایش 1790 1397-09-05

خروپف های خطرناک

نشانه های خروپف های خطرناک چیست؟ بیماری وقفه تنفسی خواب در خواب راه نفس بسته می شود و اکسیژن نیز به پایین می رسد و فرد بدون اینکه متوجه شود چند  بار بیدار می شود به همین دلیل صبح که از خواب بیدار می شود کسل است و این بیمار به طور حتم باید به پزشک مراجعه کند . خروپف هابا صدای بلند و تنگی نفس در بین خروپف نشان دهنده بیمارهای خطرناکی است که هرکدام عوارضی را برای بیمار به وجود می آورد. اگر افراد خانواده نیزهرگونه از این نشانه های در خروپف اعضای خانواده یا دوستان خود مشاهده کنند حتما باید به بیمار اطلاع دهند تا بیمار برای پزشک مراجعه کند.


خروپف خرخر درمان_خروپف خروپف_خطرناک