خوشم اومد 14 تعداد نمایش 1951 1397-09-05

سردرد ناشی از مسکن

دکتر فائزه نعلچی از کلینیک جایروس در مورد سردرد ناشی از مصرف بیش از حد مسکن ها توضیح می دهد


دکتر_نعلچی سردرد مسکن مسکن سردرد_ناشی_از_مسکن سردرد_دارویی