خوشم اومد 8 تعداد نمایش 703 1397-09-08

انواع کمردرد

دکتر بابک باباخانی فلوشیپ فوق تخصصی درد در مورد انواع کمردرد و کمردردهای مهم توضیح می دهد