خوشم اومد 10 تعداد نمایش 1451 1397-09-14

دماي مناسب اتاق خواب

دمای بالا می تواند با وظایف طبیعی بدن تداخل کرده و سبب آزردگی در خواب شود. پزشکان به بیماران توصیه می کنند که دمای بین 18 تا 21 درجه سانتی گراد را امتحان کنند. ممکن است برای فردی 21 درجه بهتر باشد و برای فرد دیگر 18. این تعیین دما بیشتر به میزیان سوخت و ساز بدن ارتباط دارد. ممکن است فردی سوخت و ساز بالایی داشته باشد و دمای بدن او هم طی خواب بیشتر از فرد دیگر باشد. خانم ها عموما میزان متابولیسم بالاتری دارند. بدن آنها گرمای کمتر نسبت به مردان تولید می کند. بنابراین دمایی که در آن مردان احساس مناسبی دارند ممکن است برای خانم ها سرد باشد.


دماي اتاق دماي مناسب دما دماي اتاق خواب