خوشم اومد 11 تعداد نمایش 1634 1397-09-14

سردرد هايي كه بايد جدي گرفت!

سردردی که درحال تشدید شدن است و قبلا فرد را از خواب بیدار نمی کرده است، اما الان بیدار می کند، و یا قبلا به مسکن جواب می داده است اما اکنون جواب نمی دهد، نوعی هشدار است. اگر این سردرد با تاری دید، تهوع زیاد، حالت های ضعف در دست یا پا یا گزگز کردن و خواب رفتگی در این اندام ها و بی اختیاری در کنترل ادرار همراه شود، باید به این مساله توجه شود که ممکن است تومور مغزی وجود داشته باشد.


سردرد سردردهاي خطرناك انواع سردرد آشنايي با سردردهاي خطرناك