خوشم اومد 15 تعداد نمایش 2064 1397-09-17

داروي سديم والپروات چيست؟

سدیم والپروات از دسته ی داروهای ضد صرع می باشد ولی موارد مصرف متنوعی مانند پیشگیری از میگرن و بیماری های اعصاب روان مانند افسردگی و دردهای عصبی ناشی از دیابت نیز تجویز می شود. اين دارو غالبا غلظت پلاسمایی فنوباربیتال و فنی توئین و گاهی نیز غلظت پلاسمایی اتوسوکسیمید و پریمیدون را زیاد می کند.داروهای ضد افسردگی وضد جنون با کاهش آستانه تشنج، بااثر ضد تشنج این دارو مقابله می کنند. سایمتیدین با مهار آنزیم های کبدی ، غلظت پلاسمایی والپروات را افزایش می دهد تجویز همزمان سایر دارو های ضد صرع، موجب افزایش سمیت دارو می گردد، فاقد اینکه اثرات درمانی آن افزایش یابد.


دارو ضد تشنج