خوشم اومد 8 تعداد نمایش 1580 1397-09-19

بررسي تاثير الكل در خواب

نوشیدن الکل به شیوه های مختلف می تواند بدن انسان را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، الکل می تواند بر چرخه و کیفیت خواب تاثیرگذار باشد.اختلال در خواب رِم می تواند به خواب آلودگی و تمرکز ضعیف در طول روز منجر شود. خواب خوب شبانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و الکل به طور کامل توانایی انسان برای انجام این کار را از بین می برد. اختلال در خواب رِم می تواند به بهره‌وری پایین‌تر در طول روز منجر شود.راه رفتن گاه به گاه در خواب چندان غیر طبیعی نیست.


خواب