خوشم اومد 10 تعداد نمایش 1701 1397-09-19

واقعیت مجازی در درمان اختلال استرس پس از سانحه

درمان PTSD با واقعیت مجازی در مرکز فوق تخصصی جایروس (درمان انواع ترسها و ... با استفاده از واقعیت مجازی برای اولین بار در ایران) توسط جایروس کلینیک


کلینیک_واقعیت_مجازی درمان_استرس_پس_از_سانحه استرس_پس_از_سانحه جایروس کلینیک_روانشناسی