خوشم اومد 13 تعداد نمایش 1938 1397-09-21

سردرد کلاستر( خوشه ای) چیست؟

سردرد خوشه‌ای (کلاستر) از نظر بالینی سردردی به همراه تظاهرات برجسته اتونومیک (پاراسمپاتیک کرانیال) هستند. از نظر تجربی و در تصویر برداریهای عملکردی (فونکسیونل) مغز انسان، مشخص شده است که این سندرم ها باعث فعال شدن رفلکس طبیعی تریژمینال- اتونومیک شده که همراه با آن علائم اختلال عملکرد سیستم سمپاتیک کرانیال به طور ثانویه ظاهر می شود. سردرد خوشه ای یکی از شدیدترین شکل های سردرد است که مثالی برجسته از یک سردرد دوره ای بوده و از سایر انواع سردردها متمایز می باشد. اصطلاح سردرد خوشه ای مشخصه دوره ای بودن بعنوان یک تظاهر برجسته از این اختلال است.


سردرد سردرد کلاستر سردرد خوشه ای خوشه ای انواع سردرد