خوشم اومد 13 تعداد نمایش 21038 1397-09-21

تاثیر خروپف و وقفه تنفسی (آپنه خواب) روی مغز

تاثیرات خروپف و خرخر شبانه روی مغز (ماده خاکستری و نورون های مغزی و سلامت روان) و سلامتی کلی ما


خروپف خرخر فشار_خون ماده_خاکستری نورون