خوشم اومد 11 تعداد نمایش 1459 1397-09-25

تاثير مهاجرت بر سلامتي بدن

میکروب هایی که در دستگاه گوارش زندگی می کنند. این موجودات نامرئی میکروبیوم روده نامیده می شوند و برای سلامتی انسان اهمیت بسیار دارند. این میکروبیوم ها به هضم غذاهایی که بدن توانایی آن را ندارد، آموزش سیستم ایمنی بدن و مبارزه با عفونت ها کمک می کنند. تغییرات در میکروبیوم روده انسان با هر بیماری مهم مزمن انسانی همراه است. در واقع اطلاعات نشان می دهد که میکروبیوم و تغییر آن می تواند بسیاری از این بیماری ها، از جمله چاقی را ایجاد کند.


مهاجرت