خوشم اومد 14 تعداد نمایش 1650 1397-09-25

چگونه ميتوان مشكلات زوجين را حل كرد؟

روان شناسان در یک بررسی درباره دلخوری ها در روابط شخصی روی ۱۶۰ زوج، دریافتند این افراد در شروع رابطه رفتارهای آزاردهنده را مهار می کردند، اما پس از ازدواج و زندگی مشترک متعهدانه، دست از مهار این رفتارهای شخصی بر داشته اند. به نظر می رسد در ابتدای رابطه عاطفی، دو طرف به شدت مراقب رفتارشان هستند اما پس از پذیرش تعهد زندگی مشترک و ازدواج، خود را در این زمینه مکلف نمی دانند. کارشناسان دلخوری های ناشی از این رفتارهای شخصی آزاردهنده برای طرف مقابل را«آلرژی زاهای ارتباطی» می نامند.


روانشناس