خوشم اومد 13 تعداد نمایش 1817 1397-09-25

تشنج ميوكلونس چيست؟

پرش عضلانی کودک یا میوکلونوس که به صورت my-oh-KLOH-nos، تلفظ می شود، شل شدن سریع و ناگهانی یک عضله یا گروهی از عضلات است. تحریک فوق ناشی از انقباض یا انبساط کنترل نشده عضلات است. تحرکات میوکلونوس اغلب زمانی اتفاق می افتند که کودکان شروع به حرکاتی مانند راه رفتن و یا لگد زدن به توپ فوتبال می کنند. آنها همچنین ممکن است در پاسخ به برخی محرک های خارجی مانند چراغ های چشمک زن اتفاق بیفتند. حتی همزمان ممکن است بیش از یک تحریک و پیچ و تاب عضلانی رخ دهد. پرشها ممکن است پشت سر هم اتفاق بیافتند یا حتی یک الگوی مشخص را دنبال کنند و می توانند در گردن، پشت، صورت، بازوها، پاها و یا کل بدن پیش بیایند. میوکلونوس ناشی از شرایطی است که بر مغز تاثیر می گذارد.


تشنج انواع تشنج تشنج در نوجوانان