خوشم اومد 14 تعداد نمایش 1580 1397-09-25

درمان انواع ترس با استفاده از واقعيت مجازي

اگر شما یکی از هزاران نفری هستید که به خاطر ترس از پرواز محدود شده اید، درمان با استفاده از واقعیت مجازی میتواند برای شما مفید باشد. قرار گرفتن در مواجهه با درمان واقعیت مجازی، فرد را در هواپیمای کامپیوتری طراحی شده مستقر کرده و شخص در آن حالت جنبه های مختلف پرواز را تجربه میکند. شخص یک صفحه نمایش به همراه مانیتورهای تلویزیونی کوچک و گوشی های استریو را برای دریافت نشانه های بصری و شنیداری بر روی سر خود میگذارد. این دنیای واقعیت مجازی(VR) فرصتی برای تمرین مواجهه با ترس از پرواز با نمایش بالقوه بیشتر از آنچه که در مواجهه با تخیل وجود دارد، در عین حال در ایمنی یک محیط کنترل شده، فراهم می کند.


ترس درمان انواع ترس واقعيت مجازي درمان ترس با واقعيت مجازي