خوشم اومد 13 تعداد نمایش 1286 1397-10-05

آشنايي با وسواس مذهبي

در متون اسلامی و دینی اهمیت خاصی به تعادل در انجام امور معنوی و در عین حال توجه به امور دنیوی شده است و توجه افراطی به هر کدام از این دو، مورد مذمت قرار گرفته است. آنچه در این مبحث به آن تاکید می شود اصطلاحی تحت عنوان scrupulosity (وسواس – دقت زیاد) است، شک و تردید مداوم درباره انجام گناه و معصیت و امیال وسوسه انگیز نسبت به انجام رفتار مذهبی افراطی تعریفی است که از این اصطلاح شده است (قوا و همکاران، 1995). در DSM-IV وسواس مذهبی به عنوان پنجمین موضوع شایع اختلال وسواسی اجباری شناخته شده است. آنچه مسلم است اینکه متاسفانه در کشور ما توجه کافی به موضوع وسواس مذهبی (به دلایل گوناگون) نشده است.


آشنايي با وسواس مذهبي