خوشم اومد 11 تعداد نمایش 2847 1397-10-05

تاثير خروپف در عملكرد رابطه جنسي

افرادی که دچار خستگی مداوم هستند، بیش از حد مضطرب اند و این موضوع به به اختلال عملکرد جنسی می انجامد.مردان مبتلا به آپنه انسدادی خواب، به دلیل ناتوانی در نفس کشیدن کامل در طول خواب، معمولا کمبود میل جنسی و کاهش فعالیت جنسی را گزارش می کنند. این موضوع ممکن است با سطوح پایین تر تستوسترون در برخی از مردان ارتباط داشته باشد. تقریبا نیمی از افرادی که از آپنه خواب شدید رنج می برند، سطح تستوسترون غیر طبیعی و اندکی در طول شب تولید می کنند.


خروپف درمان خروپف بهداشت خواب