خوشم اومد 15 تعداد نمایش 8523 1397-10-05

خفگي حين خواب( وقفه تنفسي) چيست؟

آپنه خواب یک اختلال خواب بسیار شایع است، که تقریبا ۲۰ میلیون امریکایی را تحت تاثیر قرار داده‌است. خفگی در خواب وضعیتی است که در آن تنفس شخص به طور دوره‌ای در طول خواب متوقف می‌شود. این دوره‌های توقف در تنفس می‌تواند دفعات معدودی رخ بدهد یا صدها بار در طول شب اتفاق بیفتد. هنگامی که تنفس شخص در خواب متوقف می‌شود، او تا حدی از خواب بیدار می‌شود به این دلیل که مغز او از مراحل عمیق‌تر خواب به زور خارج می‌شود تا بدن را وادار کند که نفس کشیدن را دوباره شروع کند. هنگامی که این اتفاق چندین بار در ساعت رخ می‌دهد، کیفیت خواب کاهش می‌یابد، و مشکلات پزشکی بسیاری کم‌کم بروز می‌کنند.


خروپف خرخر درمان خروپف خفگي حين خواب