خوشم اومد 10 تعداد نمایش 1971 1397-10-05

شادكامي چيست؟

شادکامی یعنی احساس لذّت امروزه اکثر مردم شادکامی را یک احساس، به ویژه احساس لذت تلقی می‌کنند. ما اغلب رویدادهای لذت‌بخش و شادکامی را به هم مرتبط می‌کنیم: «از دیدن شما خوشحالم»، «خوشحالم که دوباره به خانه برگشتم» «من از شغلم خوشم می‌آید». به نظر می‌رسد تقریباً هر نوع لذتی ما را شاد یا خوشحال می‌کند. لذت جسمانی مثل غذا، یک نوشیدنی گوارا، و سکس به طور حتم می‌تواند لذت‌بخش باشد و برخی از پژوهشگران هنوز هم آن‌ها را اساس شادکامی می‌شمارند.


روانشناس