خوشم اومد 8 تعداد نمایش 1594 1397-10-09

تاثير اقتدار در زندگي

همیت دادن به خود به این معنا نیست که تمام وقت کار کنیم و فکر کنیم قادر نیستیم آرام و قرار داشته باشیم و نتوانیم حداقل روزی ۱۰ دقیقه را به خودمان اختصاص دهیم. تصور می‌کنیم باید به خودمان فشار بیاوریم، کار کنیم و باز هم زیر فشار بیشتری باشیم. انجام این شیوه به مدت طولانی، باعث می‌گردد بعد از مدتی، احساس خستگی مفرط داشته باشید. اما اکنون زمان آن فرا رسیده که این عادت را تغییر دهید. اهمیت دادن به خود ، کار ساده‌‌ای است . کافی ست روزانه مدت زمانی را به خودتان اختصاص دهید که در آن هیچ کاری انجام ندهید. بدون فکر و خیال، بدون سر زدن به شبکه های اجتماعی. هیچ کاری انجام ندهید و فقط بنشینید و نفس بکشید و از درون خودتان، باخبر شوید.


تاثير اقتدار در زندگي كيفيت زندگي بهبود كيفيت زندگي