خوشم اومد 12 تعداد نمایش 1412 1397-10-11

آشنايي با بيماري تروما

تروما هم تعریف پزشکی و هم تعریف روان شناختی دارد. از نظر پزشکی، تروما به یک جراحت بدنی شدید یا شوک بحرانی اتلاق می شود که البته در ایران سومین عامل مرگ و میر بعد از سرطان و بیماری های قلبی محصوب می شود. از نظر روان شناختی، تروما معنای دیگری دارد: تجربه ای که از نظر هیجانی دردناک، پریشان کننده و ناگهانی باشد و اغلب باعث اثرات پایدار بدنی و ذهنی شود. یک رخداد در صورتی که شامل موارد زیر باشد به احتمال زیاد منجر به تروما می شود: آن به طور غیرمنتظره اتفاق بیفتد. شما برای آن آماده نشده اید(آمادگیِ آن را نداشتید) شما احساس کرده اید که برای جلوگیری و ممانعت از آن فاقد نیرو و توانایی هستید. آن به طور مکرر اتفاق بیفتد. شخص عمداً ظالم و ستمکار بوده است. آن در دوران بچگی اتفاق افتاده باشد


درمان تروما