خوشم اومد 10 تعداد نمایش 2161 1397-10-11

رابطه آپنه خواب با فشار خون

عدم استفاده از CPAP سبب عود OSA، اختلال خواب، افزایش ضربان قلب، کاهش اکسیژن خون و نیز افزایش سطوح اسید چرب آزاد، گلوکز، کورتیزول و فشارخون در طول خواب می‌شود. هرچه OSA شدیدتر باشد این پارامترها بیشتر افزایش می‌یابند. CPAP دستگاهی است که فشار هوا را در گلو افزایش می‌دهد تا راه‌های هوایی در طول خواب باز نگه داشته شوند. همچنین مشاهده شد اگر CPAP استفاده نشود، صبح هنگام فشارخون افزایش یافته و شریان‌ها علائم سفت شدن را نشان می‌دهند. با گذشت زمان افزایش فشارخون و سفتی شریان‌ها منجر به بروز بیماری‌های قلبی – عروقی می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که آپنه خواب مستقیماً با دیابت و بیماری‌های قلبی – عروقی مرتبط است و استفاده از CPAP برای درمان OSA از عوارض متابولیکی و قلبی – عروقی جلوگیری می‌کند.


خواب آپنه خواب بهداشت خواب درمان بیخوابی