خوشم اومد 14 تعداد نمایش 3629 1397-10-13

تاثير فيزيوتراپي در زانوي پرانتزي

همانطور که میدانید یکی از مهمترین مسایل در رابطه با پای پرانتزی، تشخیص زود هنگام این اختلال می باشد .تشخیص و اصلاح زودهنگام از پیشرفت اهتلال و مشکلات همراه، جلوگیری میکند.به علت آناتومی متفاوت بدن خانمها و آقایان، همانند اختلاف اندازه ی لگن که مستقیما بر روی زاویه ی زانو تاثیر میگذارد، به صورت نرمال در آقایان، زانو کمی حالت پرانتزی تری دارد که در صورتیکه فاصله ی بین دو زانو در حالت ایستاده به اندازه ی ۴ انگشت باشد، نرمال تلقی میگردد. یکی دیگر از عوامل ایجاد پای پرانتزی، علاوه بر مشکلات مادرزادی ، آرتروز میباشد. از آنجاییکه آرتروز بیشتر بر قسمت داخلی مفصل زانو تاثیر میگذارد، لذا با تخریب قسمت داخلی، زانوی پرانتزی ایجاد میشود.شانس ابتلا به آرتروز در زنان بیشتر از آقایان میباشد و همین موضوع باعث شده که اختلال پاهای پرانتزی در زنان شایعتر باشد.


زانو زانوي پرانتزي درمان زانوي پرانتزي علت زانوي پرانتزي