خوشم اومد 5 تعداد نمایش 1585 1397-10-24

اختلال خواب رم چیست؟

الکتروآنسفالوگرافی یا ثبت فعالیت های مغز نشان می دهد که در حالت خواب رم مغز به شدت فعال است از طرف دیگر و هم زمان با شدت گرفتن فعالیت های مغزی، فعالیت ماهیچه ها و به ویژه ماهیچه های حرکتی به کمترین سطح خود رسیده. دانشمندان این تناقض در مغز و بدن را اینطور توضیح می دهند که فرد به خواب رفته جایی در مغزش می داند به زودی رویا خواهد دید و به همین خاطر ماهیچه های حرکتی را به جز آنها که برای حیات ضروری هستند از کار می اندازد. در غیر این صورت بدن سعی خواهد کرد آنچه را در خواب می بیند واقعا انجام دهد. در کودکان یا افرادی که دچار خوابگردی هستند این قطع ارتباط ماهیچه ها به درستی شکل نمی گیرد به همین دلیل آنها در خواب رم تحرک بیشتری دارند. در خواب عادی بدن و خودآگاهی هر دو در خواب هستند. در خوابگردی بدن بیدار و ذهن خواب است. در خواب روشن خودآگاهی بیدار و بدن در خواب است. از کار افتادن ماهیچه های حرکتی موجب فلج موقتی بدن می شود. بعضی وقت ها فرد در حین خواب رم به دلایلی بیدار می شود و از اینکه نمی تواند حرکت کند دچار تعجب یا وحشت می شود.


خواب بهداشت خواب اختلال خواب رم