خوشم اومد 10 تعداد نمایش 1314 1397-11-01

ضرورت شناخت فردي

خودشناسی یعنی حرکت در مسیر تکامل و پیشرفت. برای داشتن زندگی بهتر، مثبت اندیشی، تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس و… خودشناسی امری واجب است. هر انسانی وظیفه دارد خود را بشناسد و توانایی های خود را پرورش دهد انسانی که خود را میشناسد آگاهانه از تمام رفتار های خود نتیجه مطلوب میگیرد. علت بسیاری از واکنش ها در برابر دیگران را درک کند. خودشناسی به بهبود روابط می انجامد زیرا انسان از راه خودشناسی به دگر شناسی میرسد. یکی از دلایل اختلافات و مشکلات عوام جامعه عدم شناخت صحیح یکدیگر است. در دنیای امروز خودشناسی قدمی بزرگ برای پیشرفت در زمینه های مختلف شغلی خانوادگی روابط اجتمایی و … است.


شناخت فردي ضرورت شناخت فردي اهميت شناخت فردي