خوشم اومد 15 تعداد نمایش 1512 1397-11-04

مضرات مقايسه خود با ديگران

ذهن ما در مراحل پیشرفت عادت به مقایسه و مقابله دارد. این یکی از جنبه های شخصیتی ما آدم هاست که به سمت اولویت ها جذب شویم و بسیار طبیعی است که چشم مان دنبال داشتن چیزهای متفاوت باشد. اما آن چیز متفاوت چگونه می تواند باعث پیشرفت زندگی ما شود. بسیاری از کسانی که به داشته های دیگران حسادت می کنند انسان های سست و متزلزلی هستند. این چیز عجیبی نیست زیرا تا زمانی که اعتماد به نفس به اندازه کافی داشته باشید همیشه احساس نیاز به پیشرفت نخواهید داشت. شاید آن ها نمی دانند که هدف شان در زندگی چیست. بنابراین به زندگی دیگران نگاه می کنند و با خود می گویند من باید شبیه آن ها باشم. البته از طرفی این می تواند باعث پیشرفت فرد هم بشود. ما انسان ها از آن جایی که می خواهیم همیشه از زندگی رضایت داشته باشیم هیچوقت به این فکر نمی کنیم که انسان های موفق چه فداکاری هایی در زندگی کرده اند تا بتوانند به این موفقیت ها برسند. هیچ انسانی در یک آن پیشرفت نکرده است.


مقايسه