خوشم اومد 10 تعداد نمایش 1382 1397-11-05

آشنايي با سوگيري شناختي

سوگیری شناختی الگویی است که در قضاوت و استدلال انحراف ایجاد کرده که به موجب آن، نتیجه‌گیری‌هایی که در مورد سایر افراد و موقعیت‌ها انجام می‌گیرد، ممکن است به شکلی غیرمنطقی صورت گیرند. حتی باهوش‌ترین و یکدل‌ترین آدم‌ها نیز در دام‌هایی روانشناختی گرفتار می‌شوند که آنها را از درکِ کامل دیگر آدم‌ها باز می‌دارند. در واقع، اشتباه کردن در قضاوت‌ها و رفتارمان نسبت به دیگران تقریبا در ما نهادینه شده است. وقتی چیزی را انتخاب می‌کنید، حتی اگر انتخاب‌تان نقص‌هایی داشته باشد حس مثبتی درمورد آن دارید. مثلا، ممکن است فکر کنید حیوان‌خانگی‌تان عالی است- حتی اگر آن حیوان هر چندوقت یکی را گاز بگیرد – و بقیه‌ی حیوانات رمزخرف هستند، چون مالِ شما نیستند.


سوگيري شناختي جهت گيري شناختي انواع سوگيري شناختي