خوشم اومد 12 تعداد نمایش 1653 1397-11-09

روش آموزش مهارت حل مسئله

بخش مهمی از تعریف مسئله این است که پیچیدگی موقعیت مسئله را درک کنیم. کلید اصلی در شروع تعریف مسئله این است که مطمئن شوید در حال حل مسئله‌ی اصلی هستید و به مشکلات جانبی آن نمی‌پردازید. به‌عنوان مثال ممکن است مشکل شما در تیم، کارایی باشد. در نگاه اول به این موضوع فکر می‌کنید که افراد استخدام شده در تیم برای کارهای آن مناسب نیستند. اما با نگاه دقیق‌تر به این موضوع پی‌ می‌بریم که کمبود آموزش یا حجم کاری غیر منطقی، می‌تواند مشکل اصلی باشد. موضوع مهم دیگر در این مرحله، این است که مطمئن شوید از زوایای مختلف به موضوع پرداخته‌اید. اگر این موضوع را نادیده بگیرید، ممکن است به‌جای پیدا کردن مسئله، راه حلی را به‌عنوان مشکل مطرح کنید. به‌عنوان مثال، این جمله‌ی تعریف مسئله، به‌جای پیدا کردن مشکل، راه حلی برای آن پیشنهاد داده است: «باید راهی برای افزایش نظم و انضباط کارمندان با بهره‌وری پایین پیدا کنیم.» این تعریف مسئله، به‌جای یافتن مشکل اصلی کاهش بهره‌وری کارمندان، افزایش نظم را به‌عنوان راه‌ حل پیشنهاد داده است.


آموزش مهارت حل مسئله