خوشم اومد 14 تعداد نمایش 1612 1397-11-09

بيماري اختلال خوردن چيست؟

اختلالات خوردن مشکلات جدی هستند و باید همانند هر بیماری دیگری تشخیص داده شده و تحت درمان قرار بگیرند. اگر این وضعیتها ادامه پیدا کنند و درمان نشوند، میتوانند در آینده به عوارض جدی منتهی شوند که تهدید کننده زندگی هستند. درمان اختلالات خوردن تقریبا همیشه شامل درمان رفتاری شناختی و یا روان درمانی گروهی است. داروها نیز میتوانند مفید بوده و در صورتی که همراه با روان درمانی باشند، در درمان این اختلالات کمک کنند. اگر فکر میکنید خودتان یا عزیزانتان از اختلالات خوردن رنج میبرید، حتما کمک بگیرید. همین که متخصص سلامت روان، تشخیص مناسبی صورت دهد، چنین اختلالاتی به سهولت قابل درمان بوده و اغلب ظرف چند ماه معالجه میشوند. فردی که دچار اختلالات خوردن است، نباید خود را به خاطر آن سرزنش کند. این اختلالات به واسطه ارتباط پیچیده فاکتورهای اجتماعی، زیست شناختی و روان شناختی ایجاد میشوند و این رفتارهای آسیب رسان را موجب میگردند. مهمترین چیز این است که هر چه سریعتر این رفتارها را شناخته و با کمک متخصص متوقف کنید و مسیر بهبودی را در پیش بگیرید.


خوردن اختلالات خوردن اختلال خوردن درمان اختلال خوردن