خوشم اومد 9 تعداد نمایش 1982 1397-11-19

آيا ساعت خواب بر كيفيت زندگي تاثير دارد؟

بعضي از افراد ادعا ميكنند كه در طول روز زياد مي خوابند. اولين سوالي كه از اين افراد بايد پرسيده شود اين است كه آيا ساعت خواب مشخصي دارند؟ اما بسياري از اين افراد برنامه ي خواب مشخصي ندارند. در بعضي از مشاغل نامنظم بودن ساعت خواب اجتناب ناپذير است ولي در برخي ديگر اين رويه انتخابي است.


خواب بيخوابي ساعت خواب كيفيت زندگي