خوشم اومد 9 تعداد نمایش 1379 1397-11-23

تاثير روش تحريك الكتريكی مغز در درمان بيماری ها

روش تحريك الكتريكی مغز (tDCS) در چه بيمارانی استفاده ميشود و روند درمان به طور كلی چگونه انجام ميشود؟ اين روش در درمان بيماری هايی مانند اضطراب، افسردگی، بيخوابی، سردرد ميگرنی، بيش فعالی و ..... كاربرد دارد.


درمان