خوشم اومد 9 تعداد نمایش 1685 1397-11-24

اختلال آپنه خواب

يكى از اختلالات بسيار ناشناخته اختلال آپنه خواب يا وقفه تنفسى حين خواب مى باشد. آپنه خواب با وجود اينكه اختلال بسيار شايعى مى باشد مخصوصا در بين مردان و افرادى كه اضافه وزن دارند بيشتر مشاهده مى شود. با وجود اينكه آپنه خواب بسيار شايع مى باشد و قابل درمان است ولى زياد شناخته شده نيست، اغلب افرادى كه آپنه خواب دارند خودشان نميدانند كه داراى اين اختلال هستند.


خواب آپنه خواب درمان آپنه خواب