خوشم اومد 66 تعداد نمایش 1793 1397-04-21

چگونه یک کودک لجباز را آموزش دهیم

کودکان لجباز همیشه سعی می کنند کنترل هر وضعیت را در دست بگیرند.


کودک لجباز