خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1575 1397-11-30

اهميت جدى نگرفتن افكار منفى در زندگى

افراد در طول روز ممكن است هزاران فكر منفى را تجربه كنند، مهم اين است كه نبايد اين افكار را جدى گرفت چون با اهميت دادن به اين افكار در صدد كنترل آنها برميائيم. افراد دچار اختلال وسواس فكرى نيز از اين دسته مى باشند. بايد بدانيم كه اين افكار واقعى نمى باشند و براى همه افراد رخ ميدهند.


بهداشت روان