خوشم اومد 7 تعداد نمایش 1378 1397-12-01

برخى علل عدم علاقه كودكان به درس و مدرسه

يكى از مشكلاتى كه والدين با آن مواجه هستند اين است كه كودك تكاليف مدرسه خود را انجام نميدهد. دليل آنكه كودك علاقه اى به درس خواندن و يا انجام دادن تكاليف مدرسه خود ندارد ميتواند علل مختلفى داشته باشد. يكى از اين دلايل ميتواند مشكل عدم توجه و تمركز باشد كه كودك در سر كلاس نميتواند درس را به خوبى فرابگيرد و به معلم خود گوش دهد، يكى ديگر از عوامل اين است كه كودك عليرغم هوش بالا، در يادگيرى مفاهيمى مانند رياضيات و يا ديكته دچار مشكل است.