خوشم اومد 12 تعداد نمایش 1437 1397-12-01

چگونگى درمان اعتياد به ماريجوانا

در درمان اعتياد به گل( ماريجوانا) چه روشهايى موثر مى باشد و اين پروسه درمان چه مدت به طول مى انجامد؟ براى درمان اين اعتياد بايد به نياز فرد، امكانات فرد و سالهايى كه فرد اين ماده را مصرف كرده توجه كرد و اينكه چه عوارضى براى فرد بيمار ايجاد كرده است. درمان اعتياد بايد با توجه به اين مسائل شروع شود.


ماريجوانا اعتياد به ماريجوانا مضرات اعتياد به ماريجوانا